Publikationer

Data i den offentlige sektor

På vej mod den datadrevne forvaltning – fra synsninger til faktabaserede beslutningsgrundlag i de komplekse kommunale organisationer

Udgivet i regi af: Geomatic a/s, 2017

White paper baseret på survey blandt 114 kommunale dataanvendere, interviews og mere end 4 års erfaring med rådgivning.

3 spørgsmål, white paperet svarer på:
1. Hvor kan data skabe værdi i den kommunale forvaltning?
2. Hvori består de væsentligste barrierer i brugen af data i forvaltningen?
3. Hvordan kan de danske kommuner indfri datas potentiale?

Bosætningsindsatser i danske kommuner: Kommer børnefamilierne nu?

Udgivet i regi af: Geomatic a/s, 2016

Gennemgang af 98 kommuners offentligt tilgængelige strategi- og handleplaner. Analysen finder målsætninger vedrørende bosætning hos 75 kommuner. Den konkluderer, at kommunerne med fordel kan højne fokus på borgerne i deres strategier, indsatser og – især – kommunikation, og opstiller 6 trin til en målgruppeorienteret bosætningsstrategi.


Vælgersegmenteringer

Speciale: Fra politisk marketing til avisannoncer – En analyse af partiernes brug af politisk reklame i regionalaviser i valgkampen 2011

Specialet undersøger partiernes brug af tilpassede budskaber i avisannoncer i tre regionale aviser i valgkampen 2011, for at undersøge, om partierne målretter de regionale kampagner ud fra de segmenter, der bor i de pågældende lokalområder. Specialet afdækker segmenterne med brug af conzoom®


Uddannelse og integration

Flere veje – inspiration til fastholdelse af etniske minoritetsunge i de erhvervsfaglige uddannelser

Udgivet i regi af: Integrationsministeriet, 2010

Inspirationshæftet præsenterer 38 værktøjer til skoleledere, uddannelsesledere, undervisere og vejleder, som tager hensyn til alle de forhold omkring minoritetsunge, som EU-projektet Fastholdelseskaravanen under Brug for alle unge i løbet af sine første to år fandt var essentielle for at fastholde de unge i erhvervsuddannelserne.